Počitadla kusů

Velmi často se objevuje potřeba odpočítat určité množství produktu. Běžné počitadlo (digitální nebo mechanické), které zvýší svoji hodnotu při aktivaci čítacího vstupu, může být dobrým pomocníkem, ale je zde několik problémů:

  • Pokud se dávka občas mění, může být problém se soustředit a pamatovat si vždy požadovanou hodnotu.
  • Reset je třeba obvykle provádět ručně, někdy je tato procedura i poměrně komplikovaná (dlouhý stisk, přetočení v případě mechanického počitadla atd.).
  • Může být problém se zákmity, nebo vícenásobnými pulzy. U počitadel obvykle není nastavitelný filtr zákmitů.

Na obrázcích je vidět jedna z možných aplikací, kde jsou třeba počitadla se speciální funkcí. Jedná se o linku pro ruční balení kuřat. Uprostřed je dopravníkový pás, na každé straně je pak otvor s integrovaným optickým senzorem. Obsluha předem nastaví požadovanou dávku (např. 50ks). Po každém vhození kuřete do otvoru dojde ke snížení údaje na počitadle až k hodnotě 0. Pokud po vhození posledního kusu uplyne nastavený čas (např. 3s), automaticky dojde k obnovení přednastavené hodnoty a obsluha může pokračovat. Při běžném provozu tedy obsluha nemusí zařízení vůbec obsluhovat, vše je zcela automatické. Pokud udělá chybu a vhodí více produktů, čítá počitadlo i do záporných hodnot, což je indikováno blikáním, případně i akustickou signalizací. Pro pokračování pak musí stisknout potvrzovací tlačítko.

Uvedenou funkci lze samozřejmě realizovat i jinými běžnými prostředky (PLC + univerzální displej), zařízení ale bude složitější a cena pravděpodobně výrazně vyšší. Popisované zařízení zajišťuje veškeré funkce přímo a není nutné nic programovat.

Nastavení se provádí pomocí parametrů v servisním menu, podobně jako např. u frekvenčních měničů. Pro pohodlné ovládání je zařízení vybaveno rotačním kodérem s funkcí tlačítka. Při změně hodnot je navíc aplikována automatická progrese kroku, takže je velmi pohodlně možné nastavit hodnoty v řádu jednotek, tak i tisíců.

Ergonomické ovládání je zvlášť důležité při nastavování provozních hodnot (v příkladu výše požadovaný počet kusů), neboť so hodnota může často měnit. Ve srovnání s běžně používanými tlačítky „+/-“ je nastavování rotačním kodér mnohem pohodlnější a hlavně rychlejší.

Základní vlastnosti:

  • Servisní menu pro nastavení všech potřebných parametrů.
  • Čítání směrem nahoru, nebo dolů.
  • Rychlé přednastavení požadované hodnoty pomocí rota

Kromě standardních typů dodává firma ALVAT rovněž zákaznické provedení na míru aplikace:

  • Nerezová provedení s krytím IP64, zvláště vhodné pro potravinářský průmysl (viz foto výše).
  • Vestavné provedení do dveří rozvaděče.
  • Průchodky na kabely dle požadavků, případně konektory M12, M8 a další.