Měření doby cyklu

Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu (Cycle Time), počet kusů za daný časový interval (např. ks/h) nebo procentuální údaj vztažený k nominálnímu výkonu linky. Vše je vždy počítáno jako klouzavý průměr z nastavitelného časového intervalu. Nastavení parametrů se provádí pomocí ovládacího prvku (rotačního kodéru) přímo na těle zařízení.

Důležitým aspektem je skutečnost, že se jedná o kompaktní zařízení, které funguje zcela autonomně a je možné ho tak velmi snadno nasadit na libovolnou linku a okamžitě začít používat. To je zásadní rozdíl oproti nejrůznějších systémům, které se v praxi nasazují pro sledování výroby. Z hlediska sledování strojů a výrobnách linek se lze v reálných provozech se lze setkat s několika situacemi:

 1. Stroj není vybaven žádným systémem sledujícím dobu cyklu, maximálně obsahuje počitadlo kusů. Informace o počtu kusů je navíc často přístupná až v některém menu, takže ho nelze použít pro rychlý přehled.
 2. Řídicí systém stroje umí přímo měřit a zobrazovat dobu cyklu na svém ovládacím panelu, často však až po vstupu do servisního menu.
 3. Stroj je napojen na informační systém (Manufacturing Execution Systems - MES), který může být napojen i na další podnikové systémy (ERP).

Mohlo by se zdát, že v případě 2 a 3 již nemá smysl nasazovat další systém, který by nezávisle měřil výkon linky. I v těchto případech však může být přidaná hodnota značná.

Proč nezávisle měřit dobu cyklu?

 • Přehledná indikace, dobře viditelná při pouhém průchodu výrobní halou.
 • Vícebarevná indikace pro ještě lepší přehled.
 • Velmi rychlá odezva - okamžitý přehled o každém zlepšení, nebo zhoršení během výroby.
 • Vysoká přesnost (až 0,01s) umožní odhalit drobné odchylky i u plně automatických strojů a upozorní tak např. na nutnost seřízení.
 • Speciální algoritmus výpočtu klouzavého průměru.
 • Plně uživatelsky nastavitelné parametry měření a indikace.

Není vhodnější použít informační tabule MES systému?

Pokud je ve firmě nasazen MES systém a jsou použity i informační obrazovky, jsou obvykle podobné informace již zobrazovány. Dublovat informace tedy jistě nemá smysl. V některých případech může být ale výhodné MES systém doplnit o další indikační displeje:

 • MES systém bývá také často nasazen jen v určitých částech výroby. Popisovaný systém lze s minimálními náklady nasadit i na ostatní stroje a získat tak přehledné informace o okamžitém stavu.
 • Informační obrazovky bývají často pouze na konci výrobní linky. Informace však může být užitečná i u jednotlivých pracovišť. Doplnění více informačních tabulí by bylo nákladné.
 • Popisované zařízení může mít také zásadní psychologický efekt, proto je důležité zobrazovat údaje přímo jednotlivým operátorům.

 

Podrobný popis funkce

Dle požadavků je možné provést zákaznické úpravy SW a přizpůsobit tak chování i jiným požadavkům. Podrobný manuál ke standardní verzi lze nalézt níže.

Indikátor výkonu výrobních linek - V01.pdf

¨