Indikace probíhajícího cyklu

Ve výrobnách procesech se velmi často objevuje potřeba indikovat operátorům čas do konce cyklu, případně jiný technologický čas.

Proč indikovat průběžný čas?

  • Operátor má přehled o zbývajícím čase a může tak přizpůsobit tempo práce.
  • Synchronizace mezi návaznými pracovišti.
  • Operátor je s předstihem informován o možném překročení předepsané doby a může aktivovat krizový postup.

 Vlastnosti indikátoru průběžného času

  • Odpočet od nastaveného času směrem dolů a to i do záporných čísel (indikace zpoždění).
  • Zcela autonomní funkce s možností ruční korekce cyklu.
  • Parametry lze pohodlně nastavit pomocí rotačního kodéru přímo na zařízení.
  • V případě více pracovišť je možné použít až 30 indikátorů řízených z jedné master jednotky pro pohodlné ovládání z jednoho místa.
  • Snadná integrace do stávajících linek, bez nutnosti zásahu do řídicího systému (digitální vstupy).

 

Podrobný popis funkce

Dle požadavků je možné provést zákaznické úpravy SW a přizpůsobit tak chování i jiným požadavkům. Podrobný manuál ke standardní verzi lze nalézt níže.

Systém pro indikaci doby cyklu V01.pdf